نوشته‌ها

عربی کنکور

آموزش ترجمه عربی کنکور | قواعد ترجمه : تفعیل + تَفَعُل | قسمت 13

, , ,
آموزش ترجمه عربی کنکور (قواعدترجمه:تفعیل+تَفَعُل) قسمت 13 ترجمه عربی کنکور یکی از قسمت های نمره بیار و آسان در تست های عربی است، متأسفانه خیلی از بچه ها از این «ترجمه نمره بیار» غافل می شوند. خوبی تست های ترجمه این است که در آن شما می توانید …
عربی کنکور

آموزش ترجمه عربی کنکور | قواعد ترجمه : ادوات شرط + مجهول | قسمت 11

, , ,
آموزش ترجمه عربی کنکور|قواعدترجمه:ادوات شرط+مجهول|قسمت11 ترجمه عربی کنکور یکی از قسمت های نمره بیار و آسان در تست های عربی است، متأسفانه خیلی از بچه ها از این «ترجمه نمره بیار» غافل می شوند. خوبی تست های ترجمه این است که در آن شما می توانید ت…