student-illustration_23-21475134391

چطور با بهترین روش مطالعه کنیم

✍ شش روش مطالعه: 1- خواندن بدون نوشتن: روش نادرست مطالعه است ...

don-t-forget_2646997

کدام را ترجیح میدهید ، فهمیدن مطالب یا حفظ کردن آنها ؟ !

حفظ کردن یا فهمیدن مطالب ✅اصولا خواندن برای یادگیری و فهمیدم ...

stock-vector-illustration-of-a-teenage-male-disappointed-over-his-test-results-324410162

آیا از اشتباهات خود در آزمون ها خسته شده اید ؟ !

چکار کنیم... 1⃣چگونه می توان از سوالات غلط آزمون کاست؟ 2⃣چرا این ...

magnifying-glass-and-school-subjects_23-2147493132

آیا مطالب را واقعا یاد می گیرید ؟

آیا مطالب درسی را در همان وهله‌ی اول حفظ می‌کنید ...