نوشته‌ها

g218

نکات ریزی که فقط از زبان رتبه 12 کنکور می شنوید!

سلام، خودتان را به طور کامل معرفی کنید. نیلوفر نیک بنیاد هستم. متولد 27 آبان سال 1370، فرزند دوم خانواده، یک برادر بزرتکتر دارم که تحصیلاتش را در رشته مهندسی صنایع تمام کرده است. پدرم درشته مهندسی مکانیک و مادرم در رشته مدریت بازرگانی تحصیل کرده…