نوشته‌ها

Archivo base

چگونه يک انتخاب رشته خوب داشته باشيم؟

چگونه يک انتخاب خوب داشته باشيم؟ انتخاب رشته آخرين قدم در فرآيند ورود دانش‌آموزان به دانشگاه است و چون نتيجه تمام اين فرآيند پرمشقت به انتخاب رشته بستگي دارد، مهمترين قدم هم محسوب مي‎شود. به عبارتي يک انتخاب رشته غلط مي‌تواند زحمات چندين سا…