نوشته‌ها

PLANTILLA TRABAJO FREEPIK

چرا من در آزمون های آزمایشی شکست می خورم؟

,
همیشه بعد از برگزاری آزمون های آزمایشی خیلی از شما ها دچار احساسات می شوید، گاهی آنقدر آزمونتان را خراب می کنید که دیگر از ادامه تلاش دلسردی می شودی گاهی هم آزمون را خوب داده اید و دیگر خدا را هم بنده نیستید. گفتم بدنباشد از تجربیات خودم در…