نوشته‌ها

عربی کنکور

آموزش ترجمه عربی کنکور | قواعد ترجمه : یجبُ + یلزمُ 1 | قسمت 8

, , ,
آموزش ترجمه عربی کنکور (قواعد ترجمه:یجبُ+یلزمُ1) قسمت 8 ترجمه عربی کنکور یکی از قسمت های نمره بیار و آسان در تست های عربی است، متأسفانه خیلی از بچه ها از این «ترجمه نمره بیار» غافل می شوند. خوبی تست های ترجمه این است که در آن شما می توان…