نوشته‌ها

stock-vector-illustration-of-a-teenage-male-disappointed-over-his-test-results-324410162

آیا از اشتباهات خود در آزمون ها خسته شده اید ؟ !

, ,
چکار کنیم... 1⃣چگونه می توان از سوالات غلط آزمون کاست؟ 2⃣چرا این همه غلط دارم؟ 3⃣هر کاری می کنم کم نمی شن. اشتباهات محاسباتی رو چه جوری برطرف کنم؟ ✅جواب✅ ?تا از جواب درست مطمن نشدید به سوالی جواب ندید. پاسخ هایی که براساس حدس و گمان داد…