نوشته‌ها

student-illustration_23-21475134391

چطور با بهترین روش مطالعه کنیم

✍ شش روش مطالعه: 1- خواندن بدون نوشتن: روش نادرست مطالعه است . مطالعه فرآيندي فعال و پويا است و براي نيل به اين هدف بايد از تمام حواس خود براي درك صحيح مطالب استفاده كرد . بايد با چشمان خود مطالب را خواند ، بايد در زمان مورد نياز مطالب را بل…