نوشته‌ها

realistic-notepad-and-pen_23-2147522956

خلاصه نویسی مبتدا و خبر

,
                                      
realistic-notepad-and-pen_23-2147522956

خلاصه نویسی مباحث : معلوم و مجهول - توابع و صفت

,
معلوم و مجهول      توابع و صفت             
kholase

چطور حرفه ای خلاصه نویسی کنیم !

,
اصول اولیه خلاصه نویسی برای دانش آموزان : کسی که زیستشو توی کنکور ، نود درصد زد ، زیست شناسی رو در سی صفحه خلاصه کرده بود و خونده بود … دوستم با هشت صفحه خلاصه ، فلسفه و منطق هجده گرفت ! اینها گوشه ای از تاثیر بی نظیر خلاصه نویسی توی موفقیت…