نوشته‌ها

preview

«هدف من چیست؟» سوال مهمی که زندگی مرا تغییر داد

,
ما تا زمانیکه ندانیم هدف مان از انجام هر کاری چیست، توانایی تحمل شرایط سخت متناسب با آن را نداریم. بنابراین اصلا راهی هم برای رسیدن به آن پیدا نمی کنیم. همه زمانی می توانیم به سمت موفقیت حرکت کنیم که اولاً اهدافمان را بدانیم و دوماً همه آن ه…