نوشته‌ها

don-t-forget_2646997

کدام را ترجیح میدهید ، فهمیدن مطالب یا حفظ کردن آنها ؟ !

حفظ کردن یا فهمیدن مطالب ✅اصولا خواندن برای یادگیری و فهمیدم مطالب است نه برای حفظ کردن. اگر متنی را بدون فهمیدن حفظ کنید یقین داشته باشید که به زودی آن را فراموش خواهید کرد. سعی کنید موقع خواندن مطالب را کاملا بفهمید تا بهتر بتوانید در حا…
magnifying-glass-and-school-subjects_23-2147493132

آیا مطالب را واقعا یاد می گیرید ؟

آیا مطالب درسی را در همان وهله‌ی اول حفظ می‌کنید یا سعی می‌کنید ابتدا خوب بفهمید سپس به خاطر بسپارید؟ هر گاه میخی را در دیوار فرو می‌کنید، میخ به‌سختی از آن جدا می‌شود. یادگیری مطالب درسی نیز باید این‌گونه باشد تا درس‌ها عمیق‌تر فهمیده شود و در حافظه‌…