پسر شکست خورده

داستان پسر شکست خورده در کنکور سراسری

یک سال پر پیچ و خم من همه ما و شمایی که با دنیای کنکور سر و کار داریم می دانیم که سال چهارم یا همان پیش دانشاهی خودمان، سال پر استرسی است، کنکور را خومان برای خودمان گنده کردیم ، خب طبیعی است که کار های بزرگ استرس زا هستند ، اما نباید یک طوری ب…
عربی کنکور

از کجا باید عربی کنکور را شروع کنم؟

سلام اول از همه بگذارید بهتان تبریک بگوییم. همین که شما الان توی این صفحه هستید، یعنی تصمیم گرفته‌اید توی کنکور غوغا به‌پا کنید. طوری‌که همه انگشت به دهان بمانند، حتی خودتان! حتما می‌پرسید چه‌طوری؟ ما از الان تا روز کنکور کنارتان هستیم، دست‌تان را م…
بررسی و حل ویدئویی سوالات عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر | بخش 4

بررسی و حل ویدئویی سوالات عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر | بخش 4

عربی آزمون قلمچی عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر ماه شامل ۲۰ سوال بود. مباحث مطرح شده در این آزمون : جمله اسمیه جمله فعلیه جامد و مشتق موصول ثلاثی مجرد و مزید در این ویدئو سوالات 26 - 29 عربی آزمون قلمچی برای شما حل و بحث می شده است. البته…
بررسی و حل ویدئویی سوالات عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر | بخش 3

بررسی و حل ویدئویی سوالات عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر | بخش 3

عربی آزمون قلمچی عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر ماه شامل ۲۰ سوال بود. مباحث مطرح شده در این آزمون : جمله اسمیه جمله فعلیه جامد و مشتق موصول ثلاثی مجرد و مزید در این ویدئو سوال 25 عربی آزمون قلمچی برای شما حل و بحث می شده است. البته اگر وی…
بررسی و حل ویدئویی سوالات عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر | بخش 2

بررسی و حل ویدئویی سوالات عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر | بخش 2

عربی آزمون قلمچی عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر ماه شامل ۲۰ سوال بود. مباحث مطرح شده در این آزمون : جمله اسمیه جمله فعلیه جامد و مشتق موصول ثلاثی مجرد و مزید در این ویدئو سوالات 23 و 24 عربی آزمون قلمچی برای شما حل و بحث می شده است. البته…
بررسی و حل ویدئویی سوالات عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر | بخش 1

بررسی و حل ویدئویی سوالات عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر | بخش 1

عربی آزمون قلمچی عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر ماه شامل ۲۰ سوال بود. مباحث مطرح شده در این آزمون : جمله اسمیه جمله فعلیه جامد و مشتق موصل ثلاثی مجرد و مزید در این ویدئو سوالات 21 و 22 عربی آزمون قلمچی برای شما حل و بحث می شده است. البت…
بررسی و حل ویدئویی سوالات عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر | بخش 5

بررسی و حل ویدئویی سوالات عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر | بخش 5

عربی آزمون قلمچی عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر ماه شامل ۲۰ سوال بود. مباحث مطرح شده در این آزمون : جمله اسمیه جمله فعلیه جامد و مشتق موصول ثلاثی مجرد و مزید در این ویدئو سوالات 30 - 33 عربی آزمون قلمچی برای شما حل و بحث می شده است. البته…
بررسی و حل ویدئویی سوالات عربی آزمون قلمچی ۲۳ مهر | بخش ۶

بررسی و حل ویدئویی سوالات عربی آزمون قلمچی 23 مهر | بخش 6

عربی آزمون قلمچی عربی آزمون قلمچی 23 مهر ماه شامل 20 سوال بود. مباحث مطرح شده در این آزمون : جمله اسمیه جمله فعلیه جامد و مشتق موصل ثلاثی مجرد و مزید در این ویدئو سوالات 37- 40 عربی آزمون قلمچی برای شما حل و بحث می شده است. ا…
PLANTILLA TRABAJO FREEPIK

چرا من در آزمون های آزمایشی شکست می خورم؟

,
همیشه بعد از برگزاری آزمون های آزمایشی خیلی از شما ها دچار احساسات می شوید، گاهی آنقدر آزمونتان را خراب می کنید که دیگر از ادامه تلاش دلسردی می شودی گاهی هم آزمون را خوب داده اید و دیگر خدا را هم بنده نیستید. گفتم بدنباشد از تجربیات خودم در…
preview

«هدف من چیست؟» سوال مهمی که زندگی مرا تغییر داد

,
ما تا زمانیکه ندانیم هدف مان از انجام هر کاری چیست، توانایی تحمل شرایط سخت متناسب با آن را نداریم. بنابراین اصلا راهی هم برای رسیدن به آن پیدا نمی کنیم. همه زمانی می توانیم به سمت موفقیت حرکت کنیم که اولاً اهدافمان را بدانیم و دوماً همه آن ه…