saat

ساعت ممنوع !

تکنیک مطالعه ساعت ممنوع سوال همیشگی، چقدر باید درس بخوانم؟ حتما این سوال را از مشاور، معلمین یا حتی دوربری هایتان که سال های گذشته کنکور داده اند و از آن با موفقیت عبور کرده اند، بارها پرسیده اید. اما در حقیقت باید بگویم که بیشتر از میزان مطالعه، …